<div align="center"> <h1>Prawo Konstytucyjne</h1> <h3>Materiały do nauki prawa konstytucyjnego - mgr Marcin Wiszowaty, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://prawo.univ.gda.pl/konstytuty" rel="nofollow">prawo.univ.gda.pl/konstytuty</a></p> </div>